Aplikace měkkých torických čočekS aplikací měkkých torických kontaktních čoček s vysokým cylindrem se v běžné praxi nesetkáváme moc často. Pokud však za námi přijde klient, který takovou korekci potřebuje, měli bychom být schopni mu pomoci.

Kontaktní čočky profesora Wichterleho dnes používají lidé na celém světě. Barevné kontaktní čočky neexistují už jen v bezdioptrickém provedení, ale mohou je používat i lidé, kteří potřebují korekci zraku.

Astigmatismus nad 2,5 D

Vysoký astigmatismus (nad 2,5 D) může být způsoben vrozenou vadou nebo následkem úrazů, operací a onemocnění na rohovce. Měkkými kontaktními čočkami lze korigovat pouze pravidelný astigmatismus. Ten se vyznačuje dvěma na sebe navzájem kolmými meridiány. Dělíme jej na astigmatismus jednoduchý (emetropický a myopický nebo hypermetropický meridián), složený (oba meridiány jsou myopické nebo hypermetropické) a smíšený (myopický a hypermetropický meridián). V praxi se tedy můžeme setkat s různými kombinacemi hodnot sféry a cylindru.

Torické kontaktní čočky určené pro korekci vysokého astigmatismu

V současné době nalezneme na trhu v České republice šest typů měkkých torických kontaktních čoček určených pro korekci vysokého astigmatismu (tab. 1). Podle doporučeného intervalu výměny je můžeme rozdělit na kontaktní čočky s měsíční plánovanou výměnou (SofLensTM Toric, FREQUENCY® XCEL Toric XR, ProclearTM Toric XR) a roční plánovanou výměnou (OmniFlex® Toric, DuraSoft® 3 OptiFit® Toric, Rx torická). Měsíční torické čočky umožňují korekci sféry v rozsahu od +6,0 D do –9,0 D a cylindru do –5,75 D. Ve srovnání s ročními čočkami poskytují zákazníkům i kontaktologům celou řadu výhod. Z pohledu aplikace je to především dostupnost diagnostiky. Pomocí diagnostické čočky v požadované dioptrické hodnotě si může jak kontaktolog, tak klient velice snadno ověřit vhodnost vybrané čočky a dořešit eventuální nedostatky. Nejčastějším důvodem pro aplikaci ročních torických čoček je jejich v podstatě neomezený dioptrický rozsah: sféra neomezeně, cylindr do –11,0 D.

Jednotlivé typy uvedených torických čoček se liší cenou, materiálem, systémem stabilizace, počtem a umístěním orientačních značek, lehce odlišný může být také způsob řešení případných nedostatků. Proto bychom si měli předtím, než se rozhodneme vybrané čočky aplikovat, vyžádat od distributora dostupné informace o parametrech a doporučených postupech pro řešení komplikací.Kontaktní čočky pro kvalitnější život

Kontaktní čočky mnohdy pomohou zkvalitnit lidem nosícím dioptrické brýle život. Jediné, co potřebujete, je naučit se nasazovat a vyjímat čočky, dodržovat potřebnou hygienu a péči spojenou s jejich užíváním. Dnešní vyspělá doba již nabízí kontaktní čočky na všechny klasické typy očních vad, jako jsou dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus (cylindrické vady), presbyopie (vetchozrakost). Dnes již snad v každé správné prodejně optiky zákazníkovi přeměří zrak, vyberou vhodnou zkušební čočku a naučí ho, jak čočky nasadit, sundat, jak o ně pečovat se správným roztokem na kontaktní čočky a vysvětlí budoucímu uživateli správné zásady nošení.

Rozdělení kontaktních čoček

  • podle používaného materiálu do dvou hlavních skupin – na tvrdé a měkké.

Přičemž obě dvě skupiny mají další dělení.

  • Tvrdé kontaktní čočky jsou většinou určeny pro dlouhodobější nošení, např. roční. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nepřijímají chemikálie a výpary z prostředí a jsou také schopné nahradit přirozený tvar rohovky novým odrazivým povrchem. Proto jsou vhodné pro lidi s astigmatismem nebo narušeným tvarem rohovky. Jejich nevýhodou bohužel je, že nepropouští žádný kyslík k rohovce, což může způsobit záporné účinky, protože oko potřebuje dýchat. Jejich aplikace bývá napoprvé nepohodlná a doba přizpůsobování se oku si žádá delší období, než je docíleno optimálního pohodlí.
  • Měkké kontaktní čočky mohou být hydrogelové nebo hybridní (silikon-hydrogelové). Jejich výhodou je na rozdíl od tvrdých čoček vysoká propustnost materiálu pro kyslík k rohovce. Při prvním použití díky jemnému materiálu téměř okamžitě padnou. Bohužel i měkké kontaktní čočky mají svoje nevýhody. Právě již zmíněný materiál je pro svou jemnost náchylnější k rychlému opotřebení. Musí se pravidelně měnit a nesprávným užíváním nebo špatným výběrem čoček mohou nastat komplikace. Doporučený režim nošení kontaktních čoček je 6+1, tj. jeden den v týdnu korigovat oční vadu brýlemi.
  • podle četnosti výměny

Náš trh nabízí několik druhů kontaktních čoček. Záleží tedy na tom, jak dlouho je chce jejich uživatel používat, respektive, jak často je chce měnit. Podle životnosti tedy dělíme  měkké  čočky na:

  • Jednodenní kontaktní čočky: ráno se nasadí a večer vyhodí. Jsou řazeny k nejpohodlnějšímu a také k nejzdravějšímu typu kontaktních čoček. Odpadá u nich veškerá starost s čištěním a opečováváním. Pokud jsou kontinuální, mohou se v oku nechat i přes noc nebo na dobu spánku. V opačném případ jsou určené výhradně pro denní nošení. Tyto čočky jsou vhodné pro sportovce, lidi pracující u počítače a hlavně pro ty, kteří nepoužívají čočky dlouhodobě, tedy více než 4x týdně. Za komfort jednodenních čoček si však zákazník musí zaplatit. Avšak investice do kvalitnějších a zdravějších čoček se vyplatí mnohonásobně.
  • Čtrnáctidenní kontaktní čočky: ráno se nandají a večer se z oka vyndají, tedy pokud nejsou kontinuální nebo nemají prodlouženou dobu nošení. U těchto čoček již ale musíme používat roztok pro desinfekci a opětovné získání vlhkosti.
  • Měsíční kontaktní čočky: zde platí to samé, jako u čtrnáctidenních, pouze je jejich životnost jeden měsíc.

Ať už tedy jde o čočky jednodenní nebo čtrnáctidenní, měl by zákazník věnovat jejich výběru dostatek času a nechat si poradit od specialisty.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!